cwestiwn cyffredin

beth yw rôl gofalwr maeth?

beth yw rôl gofalwr maeth?

Rydych chi’n rhan o dîm fel gofalwr maeth. Allwn ni ddim gwneud yr hyn sydd orau i blant lleol heb ofalwyr maeth, a’r gwir yw, mae rôl pob gofalwr yn unigryw. 

Mae’n ymwneud â thosturi a gofal bob dydd, cyhyd ag y bo’r plentyn gyda chi. Mae’r plentyn angen rhywun i wrando arno. Rhywun i gredu ynddo. Chi, y gofalwr maeth, yw’r person hwnnw.

o ddydd i ddydd

Yn syml iawn, rôl gofalwr maeth yw bod yno. Bod yn gyson ac yn ddibynadwy. Mae’n rhywbeth sy’n dod yn ail natur – gyda thîm o’ch cwmpas, gyda chefnogaeth a hyfforddiant, chi yw’r un sydd yno. Yr un sy’n gofalu. Gallai hynny fod am ddiwrnod, mis neu fwy. Ac er bod pob teulu maeth yn dechrau yn yr un ffordd, bydd yr atgofion rydych chi’n eu creu yn unigryw i chi.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Bro Morgannwg yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Bro Morgannwg yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.