cwestiwn cyffredin

beth yw’r gwahaniaeth rhwng maethu a mabwysiadu?

beth yw’r gwahaniaeth rhwng maethu a mabwysiadu?

Efallai bod gofal maeth a mabwysiadu yn wahanol yn y bôn, ond maen nhw’n rhannu rhai gwerthoedd cyffredin. Caredigrwydd. Tosturi. Sefydlogrwydd. Hafan ddiogel, pan fydd ei hangen fwyaf. 

y diffiniad cyfreithiol

Mae’r ffordd y mae maethu a mabwysiadu yn wahanol yn gliriach fyth pan fyddwch yn edrych ar y diffiniad cyfreithiol. Gyda mabwysiadu, rydych yn dod yn rhiant cyfreithiol i’r plentyn hwnnw. Mae gennych gyfrifoldeb llawn dros y plentyn, mae’n cymryd eich enw, mae’n rhan gyfreithiol o’ch teulu.

Gyda maethu, cyfrifoldeb cyfreithiol yr Awdurdod Lleol yw’r plentyn o hyd ac rydych chi’n gweithio gyda’ch gilydd, weithiau gyda’i deulu biolegol hefyd. Rydych chi, fel gofalwr maeth, yn gofalu am y plentyn hwnnw ac yn ei fagu ar sail tymor byr, tymor canolig neu dymor hir.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Bro Morgannwg yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Bro Morgannwg yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.