cysylltwch

cysylltu â ni

cysylltwch â ni heddiw

Os ydych chi eisiau gofyn am becyn gwybodaeth, gofyn cwestiwn am faethu ym Mro Morgannwg neu eisiau cymryd y cam cyntaf tuag at ddod yn ofalwr maeth, rydyn ni yma i helpu. Llenwch y ffurflen gais isod a bydd aelod o’n tîm ymroddedig yn cysylltu â chi

Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch â ni

  • Cyngor Bro Morgannwg yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Bro Morgannwg yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

cysylltwch maethu cymru bro morgannwg

Swyddfa Dociau, Ffordd Isffordd, Y Barri, CF63 4RU
Call 01446 729600

Cursor pointer icon Phone ringing icon Open envelope icon