ffyrdd o maethu

eisoes yn maethu?

eisoes yn maethu?

Mae Maethu Cymru yn ymwneud â phobl. Dydyn ni ddim yn ymwneud ag elw. Ein pwrpas yw cefnogi a grymuso ein gofalwyr maeth, a helpu i greu dyfodol mwy disglair i blant lleol.

Efallai eich bod chi eisoes yn maethu gyda ni. Os ydych chi’n maethu gyda’ch Awdurdod Lleol, mae hyn yn golygu eich bod eisoes yn rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol o 22 o wasanaethau maethu lleol yng Nghymru. Rydych chi’n rhan o Maethu Cymru.

Os nad ydych chi’n maethu gydag Awdurdod Lleol ar hyn o bryd, mae trosglwyddo aton ni yn hawdd. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Os nad ydych chi’n maethu gydag Awdurdod Lleol ar hyn o bryd, mae trosglwyddo aton ni yn hawdd. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Adult helping young boy with homework sitting at table

sut i drosglwyddo

Mae’n syml: cysylltwch â ni, sef Maethu Cymru Bro Morgannwg.

Byddwn ni dod i’ch adnabod chi, ac yn gweld sut bydd maethu gyda ni’n gweithio, ac os byddwch chi’n penderfynu bwrw ymlaen i newid, byddwn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cefnogi i drosglwyddo.

Young boy and adult having fun outdoors with child over adults shoulder

pam trosglwyddo

Cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw pob plentyn sydd angen gofalwr maeth. Felly, ein hangerdd yn ogystal â’n pwrpas ni yw penderfynu a darparu’n union beth sydd ei angen – ar gyfer ein holl blant lleol, yn ogystal â’u teuluoedd maeth.

Rydyn ni’n eich grymuso i fod y gorau y gallwch fod, gyda hyfforddiant arbenigol a chymorth arbennig. Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnig y gorau i’r plant yn ein gofal, ac i’n gofalwyr maeth.

Hoffech chi ymuno â ni? Dewch i gael rhagor o wybodaeth am y manteision rydyn ni’n eu cynnig.

Woman and young girl using computer to make video call

trosglwyddo heddiw

cysylltwch heddiw

  • Cyngor Bro Morgannwg yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Bro Morgannwg yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.