maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau

Ydych chi eisiau gwybod beth sy’n gwneud llwyddiant maethu? Wel, mae’n wahanol o un teulu maeth i’r llall. Ond, yn ei hanfod, mae’n ymwneud â chysylltiad, hapusrwydd a sefydlogrwydd.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Mae ein gofalwyr maeth anhygoel yma i drafod realiti maethu – o’r dydd i ddydd i’r adegau mwy cofiadwy.

Rydyn ni gyda chi bob cam o’r ffordd, ac mae hynny’n golygu bod y straeon personol hyn yn bwysig i ni. Pan ddaw pob buddugoliaeth fach, rydyn ni yno’n dathlu hefyd.

Cymerwch olwg ar rai o’r straeon sydd wedi ein cyffwrdd ni fwyaf, yma.

nicola

Mae Nicola wedi bod yn ofalwr maeth ers 9 mlynedd.  Roedd hi’n gwybod ei fod...

gweld mwy

simon

Mae Simon, perchennog busnes lleol llwyddiannus sy’n gwerthu bwyd yr enaid Caribïaidd, wedi dod yn...

gweld mwy
Two teenagers playing guitar together at home

rich a tania

Mae Rich a Tania yn eu 50au. Maen nhw’n maethu dau blentyn yn eu cartref...

gweld mwy
Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Bro Morgannwg yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Bro Morgannwg yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.