maethu cymru

Blog

blog

Mae ychydig o bopeth ar gael yma ar flog Maethu Cymru Bro Morgannwg. O ddigwyddiadau sydd ar y gweill a straeon maethu lleol i wybodaeth a chyngor gan ein tîm proffesiynol, mae llawer i’w ddarganfod. Darllenwch ein herthyglau diweddaraf isod.

Proses asesu maethu

Mae Leanne a Mark wedi cael eu cymeradwyo fel gofalwyr maeth ers mis Mehefin 2023....

gweld mwy
Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Bro Morgannwg yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Bro Morgannwg yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.